Het panel voor klimaat en duurzaamheid

Op vraag van Belgian Youth For Climate heeft een groep van onafhankelijke experten uit diverse disciplines zich verenigd in het panel voor klimaat en duurzaamheid. Alle betrokkenen bij het panel voor klimaat en duurzaamheid leveren vanuit hun expertise een belangeloze bijdrage.

Brief Youth for Climate

Download het eindrapport

Download de presentatie persconferentie (kort)

Download de presentatie persconferentie (lang)

"We vragen jullie met aandrang om ons en de beleidsmakers te laten weten welke wetenschappelijk onderbouwde oplossingen er zijn om de klimaatcrisis een halt toe te roepen"
—Youth for Climate

Doelstellingen

Het doel van het panel voor klimaat en duurzaamheid is het beleid te versterken door onderbouwde adviezen te geven over de staat van onze ecosystemen en de transitie naar een duurzame leefomgeving.

Kort na de verkiezingen wil het panel voor klimaat en duurzaamheid doorgaan met het verder concretiseren en verfijnen van haalbare oplossingen om de nieuwe regeringen concrete hefbomen aan te reiken bij het opstellen van de regeerakkoorden. Tegelijk wil het panel de verzamelde inzichten en taken communiceren naar het bestuursniveau met de juiste bevoegdheid: de gemeente, de gewesten, het federale niveau en de Europese instellingen.

Resultaten

Op 14 mei 2019 presenteert het klimaatpanel haar resultaten in het Atelier Bouwmeester in Brussel.