Werking

Het kernpanel

Het kernpanel heeft een overkoepelende functie, stuurt het proces aan en verwerkt de resultaten in een bondig rapport. Vanuit het kernpanel staan per competentiedomein 2 à 3 experten in voor de verbinding met – en de leiding van- een bijbehorend thematische panel. Op die manier wil het klimaatpanel in staat zijn om op heel korte termijn kennis te oogsten van 60 à 70 experten. 

“Het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid bracht onderzoekers en experts uit zeer verschillende disciplines samen: klimatologen, natuurkundigen, economen, milieudeskundigen, energie-experts, ingenieurs, biologen, sociologen en juristen. Iedereen nam deel op vrijwillige, belangeloze en onafhankelijke basis. Op drie maanden tijd werd een zeer grote hoeveelheid werk verzet. Iedereen beseft de buitengewone ernst en hoogdringendheid van de situatie. Als de overheid nu niet handelt, komen we echt in de problemen. Het is nu of nooit.”
—Professor Jean-Pascal van Ypersele

Thematische panels

De thematische panels zijn ruimere groepen van experten en hebben als doel om te komen tot aanbevelingen, gebaseerd op gekende resultaten van wetenschappelijk onderzoek. De samenstelling van het panel voor klimaat en duurzaamheid wordt dynamisch en ad hoc aangepast aan het voortschrijdend inzicht en aan de inhoud van de diverse besprekingen.

De thematische panels zijn georganiseerd rond de 5 competentiedomeinen:

  1. energie, broeikasgassen en klimaat 
  2. ruimtegebruik, mobiliteit, natuur, biodiversiteit en ecosysteemruimte
  3. economie, industrie, grondstoffen, afval, voedselproductie, landbouw en visserij, circulariteit, alternatieve verdienmodellen
  4. demografie, sociale aspecten, ongelijkheid, volksgezondheid, communicatie, draagvlakcreatie, mentaliteitswijziging
  5. bestuurskundige en beleidsmatige aanpak om de kans op implementatie en op concrete resultaten te maximaliseren

Bijdragen via de website

Om het spectrum aan ideëen en thema’s zo breed mogelijk te maken, werd een online oproep gelanceerd naar mogelijke oplossingsrichtingen. In het voorjaar 2019 werden op deze manier 64 bijdragen verzameld. Deze bijdragen hebben een constructieve bijdrage geleverd aan de dialoog en het overleg bij de tot stand komen van het eindresultaat.