Het panel voor klimaat en duurzaamheid

Eind januari 2019 richtte Belgian Youth for Climate een verzoek aan Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck om, samen met onder anderen voormalig voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Jean-Pascal van Ypersele, een panel op te richten van experten uit diverse disciplines. Na de aankondiging van de oprichting van dit panel hebben zich meer dan 120 specialisten – zowel uit de academische wereld als daarbuiten – vrijwillig gemeld om mee te werken.

Om binnen een zeer kort tijdsbestek te komen tot de gewenste resultaten, wordt gewerkt met een kernpanel en thematische panels. Zo kan de problematiek worden benaderd vanuit een holistisch en voldoende diepgaand perspectief. 

Het kernpanel bestaat uit een twintigtal experts, bijgestaan door thematische panels gegroepeerd volgens vijf competentiedomeinen:

  1. energie, broeikasgassen en klimaat
  2. ruimtegebruik, mobiliteit, natuur, biodiversiteit en ecosystemen
  3. economie, industrie, grondstoffen, afval, voedselproductie, landbouw en visserij, circulariteit, alternatieve verdienmodellen
  4. demografie, sociale aspecten, ongelijkheid, volksgezondheid, communicatie, draagvlakcreatie, mentaliteitswijziging
  5. bestuurskundige en beleidsmatige aspecten, om de kans op implementatie en op concrete resultaten te maximaliseren