Disclaimer and privacy

De medewerkers van het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid besteden veel aandacht en zorg aan deze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of weergegeven wordt.

Als de informatie die u op deze website vindt of via de informatiekanalen van het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid  (telefoon, e-mail of sociale media) ontvangt, tekortkomingen vertoont, zullen we al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact met ons opnemen via info@klimaatpanel.be. We streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u binnen vijf werkdagen een antwoord.

Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de website volledig vrij zal zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn, gelden als authentieke tekst. De beheerders van deze website kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door tekorten in het antwoord dat u via die kanalen gekregen hebt.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Cookie-informatie

Het gebruik van cookies door het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid 

Wanneer iemand https://www.klimaatpanel.be/ bezoekt, verzamelen we standaardgegevens over internetbezoek en informatie over de gedragspatronen van onze bezoekers. We doen dit bijvoorbeeld om te zien hoeveel bezoekers welke delen van de website bezoeken. Deze informatie verzamelen we op zo'n manier dat de persoonlijke identiteit van de bezoeker niet kan worden vastgesteld. We ondernemen geen enkele poging om de identiteit van degenen die onze website bezoeken te achterhalen. De data die we op deze site verzamelen, zullen we niet linken aan andere informatiebronnen waardoor we mogelijk achter de identiteit van de bezoeker zouden kunnen komen. Indien we de persoonlijke identiteit of persoonlijke informatie van een bezoeker willen weten, zullen we daar steeds open en duidelijk over zijn. We zullen in een dergelijk geval duidelijk vermelden dát we informatie verzamelen en wat we daarmee beogen te doen.

Onderstaande tabellen lichten het gebruik van de cookies op onze websites nader toe.

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.

NAAM

AANBIEDER

DOEL

TYPE

VERLOOPT

laravel_session

klimaatpanel.be

Wordt gebruikt door de websitebeheerders bij het uploaden of vernieuwen van informatie

HTTP

1 jaar

SERVERID

klimaatpanel.be

Kent de gebruiker toe aan een specifieke server. Deze is noodzakelijk voor de goede werking van de website

HTTP

Na het einde van de gebruikerssessie

XSRF-TOKEN klimaatpanel.be Zorgt voor de veiligheid tijdens het surfen door cross-sitevervalsing te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker. HTTP 1 jaar

 

 

 

 

 

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem gegevens te verzamelen en te melden.

NAAM

AANBIEDER

DOEL

TYPE

VERLOOPT

_ga

Google Analytics

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

HTTP

2 jaar na laatste instelling/update

_gat

Google Analytics

Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen.

HTTP

10 minuten na laatste instelling/update

_gid

Google Analytics

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

HTTP

Na 1 dag

Collect

Google Analytics

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

PIXEL

Na de sessie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/

Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analytics

Om de website www.klimaatpanel.be te kunnen verbeteren, worden tijdens het gebruik analytische cookies geplaatst. Die houden bij hoe u de website gebruikt en welke pagina’s u bezoekt. Met behulp van die informatie kan het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid onder andere nieuwe inhoud aanmaken, foutmeldingen opsporen, de navigatie verbeteren, de toegankelijkheid verhogen.

het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid heeft met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten voor de gegevens die via analytische cookies bijgehouden worden voor www.klimaatpanel.be De website deelt geen gegevens met Google of voor advertentiefuncties. Het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid gebruikt Google Analytics niet in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Google Ads.

De IP-adressen die Google Analytics bijhoudt, worden geanonimiseerd. De gegevens van Google Analytics worden beveiligd verstuurd via Secure Sockets Layer (SSL).

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren en voor persoonlijk gebruik te downloaden. U kunt de informatie reproduceren als u de bron vermeldt volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Die toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen voor het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software en dergelijke) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van informatie kunt u contact met ons opnemen via info@klimaatpanel.be. De Vlaamse overheid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties over de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid is niet verplicht om aan die gegevens en reacties gevolg te geven. het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming. Als u commentaar of materiaal bezorgt, stemt u ermee in dat het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid de ideeën, de concepten, de kennis en de technieken die in uw reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden in dit verband alleen gebruikt voor de dienstverlening van het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en niet voor andere doeleinden gebruikt.

het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens. We bewaren uw gegevens zo veilig mogelijk, beschermen die tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang, en behandelen die met een strikte naleving van de regelgeving over de gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid.

Doeleinde en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens

Deze website verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • U op de hoogte te houden van de voortgang van het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid

De rechtsgrond voor de verwerking is de dienstverlening van het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid

Categorieën van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben of op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Wij verwerken de volgende gegevens:

  • Uw naam, voornaam en emailadres van personen die online een paper hebben ingediend

Toegang tot persoonsgegevens

Leden van het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid hebben toegang tot uw persoonsgegevens op basis van een strikte 'need to know'-basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via deze website verstrekt worden, hebben de volgende bewaartermijnen:

  • Op 1 oktober 2019 worden alle persoonsgegevens, die verstrekt zijn in het kader van de online papers, gewist

Rechten in verband met de verwerking van gegevens

U kunt op ieder moment uw gegevens bekijken en laten aanpassen door contact met ons op te nemen. U hebt het recht om op ieder moment het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid te contacteren met het verzoek om:

  • uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te wissen; het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid maakt de toegang tot en de verbetering van uw gegevens mogelijk;
  • de gegevens te beperken of rekening te houden met uw bezwaren tegen de verwerking ervan;
  • uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw gegevens;
  • de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen om die aan een andere verantwoordelijke door te geven ('recht op overdraagbaarheid’);
  • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u meent dat het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid niet in overeenstemming van de regelgeving over de gegevensbescherming heeft gehandeld.

Hebt u vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid gegevens verzamelt en verwerkt? Mail dan naar info@klimaatpanel.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast om te voldoen aan nieuwe of gewijzigde regelgeving of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming.

Bevestiging van deze privacyverklaring

Als u via deze website persoonsgegevens verstrekt, bevestigt u daarmee dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen, en met de inhoud ervan instemt.