Duurzame negatieve emissietechnologieën

Investeer in ontwikkeling en uitbouw van negatieve emissietechnologieën en kies hierbij maximaal voor duurzame oplossingen voor koolstofvastlegging om het teveel aan uitstoot te compenseren.

Naast een doorgedreven decarbonisatie van onze samenleving, zullen we op termijn ook CO2 uit de atmosfeer moeten halen. We moeten met andere woorden negatieve emissies realiseren. Zonder negatieve emissietechnologieën is het heel onwaarschijnlijk dat we erin zullen slagen de klimaatopwarming tot onder 1.5 of zelfs onder 2 graden te beperken (IPCC, 2018). Momenteel is er echter nog geen dergelijke technologie op voldoende grote schaal voorhanden.

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling van negatieve emissietechnologieën zijn daarom nu noodzakelijk als we op termijn negatieve emissies willen realiseren[1]. Voorkeur zou moeten uitgaan naar de meest duurzame oplossingen. Er zijn heel wat natuurlijke en semi-natuurlijke negatieve emissietechnologieën voorhanden: herbebossing, verhogen organisch gehalte van de bodem, herstel van veengebieden en mangroves, gebruik van biochar en van vermalen silicaatgesteente (enhanced weathering). In vergelijking met direct air capture en carbon capture en storage (CCS) zijn deze natuurlijke technieken doorgaans goedkoper[2].

Bovendien kunnen natuurlijke en semi-natuurlijke negatieve emissietechnologieën een heel aantal nevenvoordelen bieden, zoals wateropslag (bossen en veengebieden) en bevordering van de bodemvruchtbaarheid en droogteresistentie (organisch materiaal in de bodem, biochar, silicaatgesteente). Al deze strategieën vergen nog heel wat investeringen in onderzoek, ontwikkeling en opschaling om op langere termijn de meest duurzame en effectieve implementatie na te streven[3].

Een aantal negatieve emissietechnologieën hebben (mogelijks) betrekking op de landbouw (biochar, verhoging bodemkoolstof, enhanced weathering, bioenergie en CCS). Stimuleringsmaatregelen kunnen noodzakelijk zijn om de implementatie van deze technologieën te bevorderen. Bovendien kan ook sensibilisering en vorming van landbouwers en van de bredere bevolking nodig of minstens bevorderlijk zijn. Ten slotte zal er ook een regelgevend kader nodig zijn om de implementatie van negatieve emissietechnologieën te begeleiden.

 


[1] Easac, 2019, Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update

[2] Fuss et al 2018, Environmental Research Letters

[3] Nemet et al 2018, Environmental Research Letters