13.05.2019

Voorstelling van het rapport van het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid

Eind januari 2019 vroeg Youth For Climate aan Leo Van Broeck en Jean-Pascal van Ypersele een panel van wetenschappers samen te brengen om hen en de beleidsmakers te laten weten welke wetenschappelijk onderbouwde oplossingen er zijn om de klimaat- en duurzaamheidscrisis een halt toe te roepen.

De aankondiging van de oprichting van dit panel heeft een vloedgolf aan positieve reacties veroorzaakt. Zo hebben meer dan 160 specialisten, zowel uit de academische wereld als uit diverse andere competentiedomeinen, bijdragen geleverd als reactie op een online bevraging van het panel.

Gedurende de voorbije maanden heeft een onafhankelijk panel van een 40-tal experten intensief samengewerkt om vanuit deze brede waaier aan inzichten een helder rapport samen te stellen. Het eindresultaat omvat zowel een scherpe probleemstelling als 27 krachtige aanbevelingen om een beter klimaat- en duurzaamheidsbeleid te voeren.

Leo en Jean-Pascal, die het panel gedurende 3 maanden geleid hebben, zullen op dinsdag 14 mei 2019 het rapport voorstellen, en het overhandigen aan hun ‘opdrachtgevers’, de klimaatjongeren.