11.03.2019

Oproep aan experten voor het 'panel voor klimaat en duurzaamheid'

Eind januari 2019 vroeg Belgian Youth For Climate aan Leo Van Broeck en Jean-Pascal van Ypersele om een panel samen te brengen van wetenschappelijke experten op het vlak van klimaat en duurzaamheid. Beiden accepteerden dit verzoek en ontvingen sindsdien meer dan 120 spontane reacties van specialisten die onbezoldigd willen meewerken.

Ondertussen ging een kernpanel aan de slag met het uittekenen van een werkwijze. Die moet het mogelijk maken om begin mei te landen met een gedragen probleemstelling, -diagnose en een voorstel van oplossingen, aangevuld met inspirerende, gerealiseerde voorbeelden.   

De komende weken zullen er thematische panels worden georganiseerd die actuele inzichten uit wetenschappelijk onderzoek zullen verzamelen.

De thematische panels zijn gegroepeerd volgens vijf competentiedomeinen:

  1. energie, broeikasgassen en klimaat
  2. ruimtegebruik, mobiliteit, natuur, biodiversiteit en ecosystemen
  3. economie, industrie, grondstoffen, afval, voedselproductie, landbouw en visserij, circulariteit, alternatieve verdienmodellen
  4. demografie, sociale aspecten, ongelijkheid, volksgezondheid, communicatie, draagvlakcreatie, mentaliteitswijziging
  5. bestuurskundige en beleidsmatige aspecten, om de kans op implementatie en op concrete resultaten te maximaliseren

Op basis van de bevindingen van de thematische panels zal het kernpanel geïntegreerde voorstellen en oplossingen voordragen aan het beleid.

Om zicht krijgen op de wetenschappelijke inzichten van vandaag, doen we graag een beroep op uw expertise. Wij zouden graag vernemen welke elementen u zeker op tafel zou willen leggen in de context van de thematische tafels. 

Met dat doel voor ogen zouden wij u willen vragen om ons een korte vragenlijst in te vullen via de webpagina het invulformulier.

U kan daar ook aangeven of u al dan niet geïnteresseerd bent om vervolgens deel te nemen aan een bijeenkomst van een thematisch panel.

  • Deze vragenlijst is bewust kort gehouden zodat u uw inzichten op een gesynthetiseerde manier kan meegeven zonder dat daarvoor te veel van uw tijd wordt opgeëist.
  • Graag ontvangen wij uw bijdrage voor maandag 18 maart 2019.

Op basis van de ingediende bijdragen zal het kernpanel gericht een brede en diverse groep van experten uitnodigen voor de thematische panels.

Het kernpanel en de thematische panels hebben een wisselende en dynamische samenstelling. De samenstelling wordt immers gebaseerd op het voortschrijdend inzicht en de noodzakelijke expertises doorheen de tijd. Daarom vraagt het panel aan experten die op korte termijn geen ruimte hebben in hun agenda, ook ideeën in te indienen. Zo kunnen hun inzichten toch worden meegenomen, wat de kwaliteit van het eindresultaat enkel kan verbeteren.

Bij het neerleggen van de aanbevelingen, begin mei, bekijkt het kernpanel of de ingevulde vragenlijsten en de aangebrachte voorbeeldprojecten eventueel een meerwaarde kunnen zijn voor het onderbouwen van de resultaten. Indien u niet wenst dat uw bijdrage op de website wordt getoond, dan kan u dit meegeven in de vragenlijst.

Voor informatie over het panel voor klimaat en duurzaamheid kan u steeds terecht op info@klimaatpanel.be.